Home 1,01 tot 3,10 kg FPCM meer per koe per dag

1,01 tot 3,10 kg FPCM meer per koe per dag

Praktijkonderzoek BeterRuwvoer

Recent onderzoek, uitgevoerd door een student van Aeres hogeschool Dronten en partners van BeterRuwvoer, toont aan dat het toevoegen van inkuilmiddelen aan graskuilen kan leiden tot hogere melkproductie. In het onderzoek werden 117 kuilanalyses, bijbehorende rantsoenen en de MPR-resultaten verzameld om te bepalen wat het effect van toevoegmiddelen was op de graskuil en de productie.

Uit de resultaten blijkt dat behandeld ruwvoer beter geconserveerd wordt en een beter zuren patroon heeft dan onbehandeld ruwvoer. Het gebruik van het toevoegmiddel Magniva zorgt voor een gemiddelde toename van 1,81 kg FPCM (Fat-Protein Correct Milk) per koe per dag. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat met MAGNIVA behandelde kuilen de productie beter op peil houden naarmate het aandeel ruwvoer in het rantsoen groter is, met een verschil van 1,01 tot 3,10 kg FPCM per koe per dag.

Meer melk uit eigen ruwvoer

Deze bevindingen zijn in lijn met een eerdere studie uit 2018 aan de universiteit van Turijn, waarin een sterke relatie werd gevonden tussen met wilde gisten vervuild ruwvoer en melkproductie. Het is daarom belangrijk om de ontwikkeling van wilde giOnderzoek toont aan: gebruik van inkuilmiddel Magniva zorgt voor 1,01 tot 3,10 kg FPCM meer per koe per dag. Behandeld ruwvoer behoudt meer voederwaarde dan onbehandeld ruwvoer, wat kan leiden tot hogere melkproductie en een betere voederconversie. Meer melk uit eigen ruwvoer!sten te remmen in ruwvoer, omdat dit uiteindelijk de voederwaarde, droge stof opname en gezondheid van het ruwvoer kan beïnvloeden. Behandeld ruwvoer behoudt meer voederwaarde dan onbehandeld ruwvoer, wat kan leiden tot hogere melkproductie en een betere voederconversie. En dus meer melk en/of vlees uit eigen ruwvoer!

Klik hier voor meer informatie omtrent de productie van onderzoek universiteit Turijn en het Nederlandse praktijkonderzoek.


Ontvang in 5 stappen jouw ruwvoeradvies op maat

Verbeter je ruwvoer met het juiste product in exact de juiste dosering met onze keuzetool ruwvoerverbeteraar.


Lees meer over de puzzelstukken om tot meer melk uit ruwvoer te komen::

Nieuws

Nieuwste inzichten bacteriën op het gras
Nieuwste inzichten bacteriën op het gras
Bacteriën zitten overal, ook op je gras. En het blijkt dat die populatie enorm…
Lees meer
Voerproef Universiteit van Reading toont aan: toename van 1,5 kg droge stof ruwvoer en 1,9 kg meer meetmelk
Voerproef Universiteit van Reading toont aan: toename van 1,5 kg droge stof ruwvoer en 1,9 kg meer meetmelk
Een hogere melkproductie uit kwalitatief goed en smakelijk ruwvoer is goed voor de portemonnee.…
Lees meer
Podcast: Vroege bemesters het meest succesvol in grasseizoen 2023
Podcast: Vroege bemesters het meest succesvol in grasseizoen 2023
Tijdens de laatste VeeteeltGRAS-podcast van dit seizoen deelde Piet Riemersma zijn inzichten over het…
Lees meer
Betere kuil, hogere opname, gezond meer melk.