fbpx

Tips voor inkuilen snijmais 2021

De snijmais staat er dit jaar in Nederland gemiddeld genomen goed bij. De start was hier en daar lastig door de kou en wat aantasting door vogels en ritnaalden. Toen het warmer werd ging het echter hard. Tijdens de pluimvorming en kolfaanzet was er voldoende vocht voor een goede bevruchting en kolfvulling.

Wat zegt kwaliteit gras over kwaliteit mais

De 1e snede gras was een moeilijke dit jaar. Erg wisselend in droge stof percentage, boterzuur ,NH3 fractie en eiwit-niveau per kg droge stof. Het combineren van kuilen, ook qua voersnelheid, wordt zo best een puzzel. Om flexibel te kunnen zijn in de hoeveelheid gras welke je wilt/kunt voeren is het goed om de strategie qua maisoogst en in/uitkuilmanagement op een rij te zetten.

Aandachtspunten bij inkuilen 2021

Snijmais, MKS (maiskolvensilage) of CCM (corn cob mix) 

 • Hoger hakselen geeft hogere voederwaarde
 • Hoger hakselen zorgt ervoor dat je minder zand meeneemt de kuil in en zo verlaag je de kans op boterzuur vanuit mais (omdat gras soms al hoog is). 
 • Hoger hakselen geeft ook hoger droge stofgehalte en past weer beter bij de nattere kuilen
 • MKS/CCM is de extremere vorm van bovenstaande.
  Daarom adviseren we hierbij om MAGNIVA Platinum 2 te gebruiken. Voor snijmais adviseren we MAGNIVA Platinum 1. 
 • Hogere zetmeeldichtheid per kg droge stof geeft meer ruimte voor benutting van het eigen eiwit, zeker als het eiwit per kg droge stof dit jaar wat tegenvalt

Klaarmaken van de kuil 

 • Zorg voor schone kuilplaten en sleufsilo’s
 • Plaats plastic aan de binnenkant van de wanden in de sleufsilo’s

Inkuilen 

 • Verspreid de slechtste percelen qua schimmeldruk of qua verontreiniging onderin de kuil/silo
 • Breng dunne laagjes in, hoe dunner de laag, hoe hoger de verdichting
 • Maak de druk per vierkante centimeter zo hoog mogelijk.
 • Het liefst aan een stuk door hakselen en niet de kuil open laten liggen maar zo snel mogelijk afsluiten.

Houdt je aan de volgende vuistregels bij het aanrijden van de kuil:

 • Gewicht op de kuil = aanvoersnelheid in tonnen vers product per uur * 0,5 (Praktisch: minimaal 2 shovels en of trekkers op de kuil )
 • Aanrijtijd = 1 minuut per ton vers product

Afdekken 

 • Na inkuilen zo snel mogelijk luchtdicht afsluiten.
 • Gebruik van onderfolie werkt goed, deze sluit goed aan op het gewas
 • Plaats voldoende gewicht op de kuil, met behulp van zand, slurven, banden, kleden etc.
 • Dek af met barrières over de volle breedte (compartimenten) van de kuil zodat zuurstof niet over de volle lengte onder het kleed door kan.

Pas op voor nitreuze gassen, dit risico is het grootst bij natte mais met slecht gevulde kolven. Wees erg voorzichtig met het laten ontsnappen van dit gas, vraag desnoods professionele hulp.

Nieuws

Melkveehouder Bert Kok en Evert Korenberg over MAGNIVA P1 en 2
Melkveehouder Bert Kok en Evert Korenberg over MAGNIVA P1 en 2
Wat zijn de ervaringen in de praktijk met MAGNIVA P1 en 2? Evert Korenberg,…
Lees meer
Smakelijker ruwvoer door unieke combinatie van bacteriën
Smakelijker ruwvoer door unieke combinatie van bacteriën
Als het eten lekker ruikt dan gaan we er (terecht) van uit dat het…
Lees meer
Het belang van een schone (sleuf)silo
Het belang van een schone (sleuf)silo
Het is smakelijker eten van een schoon bord. Dat geldt niet alleen voor ons,…
Lees meer
Betere kuil, hogere opname, gezond meer melk.