Home Het belang van een schone (sleuf)silo

Het belang van een schone (sleuf)silo

Voorbereiden op het inkuilseizoen


Het is smakelijker eten van een schoon bord. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor onze dieren. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om de (sleuf)silo te reinigen voor de gras- en maisoogst. Wij leggen je graag uit waarom. 

Goed presteren vraagt om goede en gezonde voeding. Het opslaan en bewaren van ruwvoer, in- en uitkuilmanagement, vormt een belangrijke schakel in de uiteindelijke prestaties die je uit je eigen geteelde ruwvoer haalt. Vervuiling met zand en oude ruwvoerdeeltjes kunnen van grote invloed zijn. Hierin bevinden zich namelijk slechte micro-organismen, zoals clostridia’s, welke niet alleen slechte omzettingen veroorzaken (rotting en ontbinding), maar ook de geur en de smaak van de kuil enorm beïnvloeden. Vaak zie je de vervuiling alleen pleksgewijs in de kuil, maar heeft deze vervuiling (van geur en smaak) door het uitkuilen en mengen alsnog invloed op je totale ruwvoer (rantsoen).

Om dit te voorkomen is het noodzakelijk de nodige voorbereidingen te treffen voor de nieuwe maisoogst, maar zeker ook tijdens het inkuilen een aantal regels te hanteren. 

Voorbereidingen:

  1. Verwijder alle rommel, denk aan oud plastic en oud ruwvoer in en rond de silo.
  2. Maak de silo schoon. Minimaal bezemschoon, maar het liefst reinigen met water en laten drogen.
  3. Denk goed na over de aanvoerroute van de wagens. Kies de schoonst mogelijke route en reinig deze waar mogelijk. Voorkom dat wagens eerst door modder of andere vervuiling heen rijden en deze vervuiling vervolgens meenemen de kuil op.

Tijdens het inkuilen:

  1. Zorg ervoor dat de shovel en/of trekker die de kuil aanrijdt schoon is en bij voorkeur niet van de kuil afkomt en dus op de kuil blijft.
  2. Wanneer de shovel en/of trekker toch van de kuil af moet, parkeer deze dan niet op gras of een onverharde plek maar parkeer hem op een vaste verharde, schone plek.
  3. Reinig waar nodig de aanvoerroute tussentijds nog eens.
  4. Gebruik geen oud folie voor het afdekken van de kuil, deze is namelijk bevuild. 

Hoe meer aandacht wij geven aan de reinheid en netheid van de kuil, hoe beter het resultaat van onze kuil wordt. Op deze manier kunnen we meer kilo droge stof in onze dieren krijgen en de benutting van elke kilo ook verhogen. Kortom; zorg voor een schone kuil zodat onze dieren van een schoon bord kunnen eten.

Meer melk uit beter ruwvoer!

Bekijk onderstaande video waarin Piet Riemersma uitleg geeft over het belang van een schone silo.

Nieuws

Maisoogst 2024: Stem inkuilmanagement af op specifieke kenmerken maisgewas
Maisoogst 2024: Stem inkuilmanagement af op specifieke kenmerken maisgewas
De mais van 2024 is zeer divers; wisselende zaaitijdstippen, grote verschillen in ontwikkeling en…
Lees meer
Tips voor het inkuilen van snijmais in 2024
Tips voor het inkuilen van snijmais in 2024
De snijmais staat er dit jaar erg wisselend bij. Door natte omstandigheden is veel…
Lees meer
BeterRuwvoer aanwezig bij de Grasdag 2024
BeterRuwvoer aanwezig bij de Grasdag 2024
Iedereen die weleens vers gras in de stal voert, weet dat het gras aan…
Lees meer
Betere kuil, hogere opname, gezond meer melk.